Asociació de veïns de l'Ostia (AAVV de l'Ostia)
Calle Pescador, Barceloneta.
2007.